StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

welkom bij Stichting Gezond Water (SGW)

SGW zet zich in voor schoon water in Nederland. Door verontreiniging te voorkomen en verminderen. Om het watermilieu te beschermen en gezondheidseffecten voor de mens te voorkomen. Hiertoe wordt kennisontwikkeling gestimuleerd, technische ontwikkelingen versterkt en versneld, het beschikbaar maken van produkten geholpen en het gebruik van alternatieve technieken in het watersysteem gestimuleerd. Eveneens worden gedragsveranderingen bij consumenten gerealiseerd, en in de lever- en retailketens of bij de overheid en andere organisaties.

SGW wil impact hebben en is ambitieus in de aanpak van de onderwerpen. Daarom wordt selectief aan ëén thema gewerkt of aan een beperkt aantal onderwerpen.

SGW richt zich voornamelijk op het Nederlandse zoete en zoute water maar projecten over de grens kunnen worden ondersteund. Internationale samenwerking is een mogelijkheid veranderingen sneller te realiseren.  

De focus ligt na de oprichting in december 2018 op het uitfaseren van het vislood in de sportvisserij. In 2019 wordt naast aan vislood aandacht gegeven aan pluis en aan plastic in/uit het water.


SGW is blij met uw komst op de site en hoopt dat u er iets van meeneemt. Nog beter is als u zelf een bijdrage levert aan een van de projecten van SGW, vislood, pluis en plastic. Voorkomen van deze verontreiniging hiermee is een van de doelstellingen van de Stichting Gezond Water.


Op deze site vindt u 

de scope van SGW,  Een beleidsplan volgt.

activiteiten van SGW (laatste update 31 mei 2019)

Nieuws (laatste update 10 juni 2019)

Wet en Weetjes (groeiend overzicht)

contact

.  

DEZE SITE BLIJFT IN ONTWIKKELING