StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Werpproeven loodvrije gewichten IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging

SGW heeft met de IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging op het strand werpproeven gedaan. Om te kijken hoever loodvrij gooit. Iedereen schrok er van, 250 meter. Zie de link van dit casten.

op de prijzentafel van de wedstrijden komt vanaf september een prijs met loodvrije gewichten voor op de pier. Dit is mogelijk door bijdragen van loodvrij vissen, SGW en de IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging. 

De kerstwedstrijd op de Zuidpier wordt de eerste loodvrije viswedstrijd. Meer hierover volgt.


Foto van 

 

Breda Univeristy of Applied Science en duurzamer sportvissen

SGW ondersteunt een student van het BUAS bij haar afstudeeropdracht. Onderzocht is hoe gedragsverandering naar een duurzamere sportvisserij op gang kunnen komen. Daarvoor zijn gesprekken met winkeliers, sportvissers, groothandels, producenten van alternatieven voor lood, charterboten, sportvisserijorganisaties en overheid gesprekken gevoerd. In september hoort u meer. 

Waterbeheerplannen en sportvissen

Instanties in Nederland die betrokken zijn bij het opstellen van water of natuur beheerprogrammas zijn/worden door SGW benaderd. waterschappen, Rijkswaterstaat, Provincies, gemeenten, milieudiensten, milieufederaties, waterwinbedrijven etc zijn gevraagd om bij het voorbereiden van die plannen deze keer gepaste aandacht aan het vislood te geven. Een aantal instanties heeft hier al positief op gereageerd. In 2015 heeft zo'n verzoek geleid tot het vis loodvrij maken van de Roer in Limburg.

Handhavingsverzoek verlies vislood in de Vecht


Op verzoek van de Provincie Overijssel heeft SGW een verzoek tot handhaving ingediend voor het loodverlies in de Vecht, een Natura 2000-gebied. Tegelijkertijd s hiervoor aandacht gevraagd bij Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Dalfsen. Op verzoek van de Provincie Overijssel is een schatting gemaakt van het loodverlies tijdens deze nachtwedstrijd. Zie de links voor details.