StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Wil de Minister graag vislood in het water?

U zult het niet geloven maar het lijkt er wel op. De Minister/RWS heeft een incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het hoger beroep van SGW voor het afwijzen van het handhavingsverzoek voor het onnodige gebruik en verlies van vislood door HSV De Pilk in de Westerschelde in Hansweert.

Neemt u zelf eens kennis van hetgeen de Minister in deze beweert, het is werkelijk ongelofelijk. Als dit u ook bevreemdt, wilt u dan  een vergelijkbaar verzoek in te dienen bij uw waterkwaliteitsbeheerder (waterschap of rijkswaterstaat). Een opzetje volgt binnenkort.   


Visrecht en vislood

Circa 30 gemeenten zijn bezig een verbod voor vislood in te voeren in het visrecht. De gemeenten Amersfoort en Leusden hebben dit en de raad van Deventer besloot dit op 28 februari. Wie volgt?

https://www.destentor.nl/deventer/deventer-wacht-niet-op-europa-en-voert-verbod-op-vislood-in-er-zijn-milieuvriendelijke-alternatieven~a9bdf3ab/

Apeldoorn


Verzoek aan raad van gemeenten

Eind oktober heeft SGW aan de raden van de gemeenten in Nederland gevraagd het voorbeeld van gemeente Amersfoort te volgen. Daar is een verbod voor het gebruik van vislood opgenomen in het visrecht.

Hieronder een beperkt overzicht van de aandacht

https://orts.nl/radio-programma-gemist/?id=14618764&dt=
https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/16000444/vissers-verliezen-jaarlijks-duizenden-kilos-lood-stichting-stapt-naar-de-rechter (dit is de tekst op de omroep)
https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794
https://www.jammfm.nl/loodvrij-vissen-voor-gezond-water/
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/148578/stichting-gezond-water-pleit-voor-verbod-op-vislood-in-pijnac
https://www.zeistermagazine.nl/vislood
https://www.rivierenland-radio.nl/nieuws/stichting-gezond-water
Gemeenteraden is gevraagd evenals gemeente Amersfoort het vissen met lood te verbieden - Stichting Gezond Water (degroesbeek.nl)
Oproep Stichting Gezond Water: ‘Verbied vissen met lood’ - De Kop | Al het nieuws uit Steenwijkerland (dekopvan.nl)

 


Rechtszaken

Op 19 oktober en op 27 oktober zijn zittingen geweest over verzoeken om onnodig loodgebruik en daardoor verlies in de Westerschelde te voorkomen. Zowel de Provincie als Rijkswaterstaat hebben dit verzoek om handhaving afgewezen, de bestuursrechter beraadt zich nog. Omroep Zeeland en de NPO hebben hierover uitgezonden. Uitspraak n.a.w. eind november, wordt vervolgd. Hier de links naar de uitzendingen.

https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/16000444/vissers-verliezen-jaarlijks-duizenden-kilos-lood-stichting-stapt-naar-de-rechter (dit is de tekst op de omroep)
https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794


Verzoeken handhaving bij bevoegd gezag

Omdat het bevoegd gezag het onnodige gebruik van vislood niet wil doen stoppen zijn meerdere handhavingsverzoeken ingediend. Als deze na bezwaar ook zijn afgewezen (wat tot op heden altijd is gebeurd)  wordt  een beroep ingesteld bij de bestuursrechter. In de uitspraken van bestuursrechters komt het doel, dat de sportvissers stoppen met onnodig gebruiken van vislood en andere zware metalen die bij al dan niet bewust verlies het water/de bodem verontreinigen, steeds dichterbij.

Alle verzoeken om handhaving die zijn ingediend gaan over het loodgebruik tijdens viswedstrijden. Bij viswedstrijden omdat daar een organisatie is die toezicht houdt tijdens de wedstrijd en die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de deelnemers. Voor deze wedstrijden is altijd een wedstrijdreglement waarin eisen voor deelname zijn opgenomen. In dit reglement kan eenvoudig een verbod voor het gebruik van vislood worden opgenomen. Tijdens de wedstrijd controleert de wedstrijdorganisatie altijd op naleving van het reglement door deelnemers. Voor het bevoegde gezag is het eenvoudig om tijdens een wedstrijd te controleren, de plaats en tijd zijn van te voren vastgesteld en er is een concentratie van sportvissers op een bekende, beperkte  en vaste plek. 

De reacties op de verzoeken om handhaving zijn gelijkluidend en afwijzend. Inzet van het bevoegde gezag is altijd dat niet inhoudelijk op het verzoek wordt gereageerd. Het is ook lastig voor het bevoegde gezag om te motiveren dat er niets aan het onnodige gebruik van vislood wordt gedaan. Lood is immers een Zeer Zorgwekkende Stof waarvoor minimalisatieplicht geldt voor het bevoegde gezag.  De vraag of het gebruik van vislood vergunningplichtig is en of gebruiken of verliezen van vislood vergunningplichtig is volgens de Waterwet, is ook meermaals een discussiepunt. Er zijn waterschappen die aangeven dat het helemaal niet zeker is dat vissen met lood ook betekent dat er lood in het water achterblijft en dat vissen met lood dus niet een overtreding is. Als er geen overtreding is, kan er niet worden gehandhaafd. Bestuursrechters geven echter aan dat lozen van lood een overtreding is en dat wedstrijdorganisateis een veergunning voor het lozen of een verbod in het wedstrijdreglement moeten hebben, en dat het bevoegde gezag daarop dient te handhaven.

Ook voert het bevoegd gezag aan dat het handhavingserzoek niet specifiek genoeg is, daarmee is het geen verzoek om handhaving waarop dus niet hoeft te worden gereageerd. Ook al verschillen uitspraken van bestuursrechters hierover de algemene lijn is dat het verzoeken om handhaving betreft waarop beslist moet worden.

Recente uitspraken geven aan dat het bevoegde gezag moet constateren of er overtredingen zijn/worden begaan. Omdat waterkwaliteitsbeheerders alle termijnen zoveel mogelijk rekken en ook de procedures bij bestuursrechter niet echt snel worden behandeld, wordt nu aangevoerd dat er niet meer te constateren is of er overtredingen zijn begaan (hoewel dat wel had gemoeten). Gevolg is dat er niets gebeurt en alle sportvissers lood. blijven gebruiken. 

Samengevat:

  • Een organisatie die een viswedstrijd organiseert en niet in het reglement een verbod voor het gebruik van vislood heeft opgenomen en geen vergunning heeft voor het lozen van lood overtreedt de Waterwet.
  • Een visser die vislood verliest overtreedt de Waterwet.
  • Geen bevoegd gezag wil in deze uitvoering geven aan de verplichtingen die zij heeft om onnodige waterverontreiniging met lood  te voorkomen.

Indien u interesse heeft in een of meerdere zaken laat het dan even horen.

Een aantal uitspraken zijn bijgesloten in de links.

Mocht u idee hebben hoe het bevoegde gezag in beweging te krijgen laat het dan graag horen. SGW blijft doorgaan totdat het doel is bereikt.

uitspraak bestuursrechter
uuitspraak Den Bosch
Preventieve LOD uitspraak Aa en Maas SHE22-1091WETV162 20122022_1.pdf (1.99MB)
uitspraak bestuursrechter
uuitspraak Den Bosch
Preventieve LOD uitspraak Aa en Maas SHE22-1091WETV162 20122022_1.pdf (1.99MB)


uitspraak Groningen
handhaving Provincie Friesland
uitspraak Lee20-996 handhaven Pro Fries 20230802_14443357.pdf (650.35KB)
uitspraak Groningen
handhaving Provincie Friesland
uitspraak Lee20-996 handhaven Pro Fries 20230802_14443357.pdf (650.35KB)


uitspraak Middelburg BRE22-5262
handhaven Vallei en Veluwe RWS
wedstrijd ijssel uitspraak WVV-RWS20230802_14325605.pdf (1.31MB)
uitspraak Middelburg BRE22-5262
handhaven Vallei en Veluwe RWS
wedstrijd ijssel uitspraak WVV-RWS20230802_14325605.pdf (1.31MB)
Sportvissen, gebruik zware metalen en waterbeheerprogramma's (WBP)

De looptijd van waterprogramma's is 6 jaar. Dat betekent dat elke waterkwaliteitsbeheerder voor het water nieuwe water plannen moet maken voor 2022-2027. Dit keer moeten van Europa alle WBP op elkaar worden afgestemd, daarom zijn nu ook provinciale waterprogramma's onderdeel.

In februari 2012 heeft SGW aan alle bij WBP betrokken instanties gevraagd om bij het opstellen van de nieuwe plannen aandacht voor het vislood op te nemen. In 2015 hebben de voorlopers van SGW op alle WBP gereageerd over vislood, alleen door Waterschap Limburg is hier enige invulling aan gegeven, loodvrij vissen in de Roer. 

Helaas blijkt ook in 2021 dat er geen aandacht is voor het vislood, in geen van de tot op heden gepubliceerde WBP wordt het onnodige gebruik van vislood gestopt. Daarom vraagt SGW op die plannen om het visloodgebruik te doen stoppen. 

Tot op 17 september 2021 zijn op 2 nationale, 4 stroomgebiedbeheerplannen, 10 provinciale plannen en 15 plannen van waterschappen reacties gestuurd over vislood. van de Provincie Flevoland is een reactie ontvangen dat de reactie van SGW buiten termijn was en dus niet is meegenomen. (Alsof daarmee het visloodprobleem is opgelost. Bovendien heeft de provincie Flevoland nog steeds niet gereageerd op het verzoek van februari 2021. Kennelijk gelden termijn niet voor de Provincie Flevoland.)

De Natura 2000-beheerplannen hebben ook een 6 jaar cyclus maar niet al die plannen lopen synchroom of de betrokken organisaties (Rijkswaterstaat en de Provincies) hebben daar nog geen uitvering aan gegeven. Hoe dan afstemming plaats kan vinden is SGW niet bekend.

Helaas tonen alle acties rondom WBP wederom aan dat de bereidheid bij waterkwaliteitsbeheerders ontbreekt om het onnodige gebruik en daardoor verlies van vislood te doen stoppen. In geen enkele reactie is klip en klaar aangegeven dat er iets wordt gedaan, integendeel waterkwaliteitsbeheerders blijven het visloodprobleem voor zich uit en van zich af schuiven. Gewoon aan sportvisserijorganisateis aangeven dat het onnodige gebruik en daardoor verlies van lood in het water niet meer mag doet niemand. Terwijl lood een Zeer Zorgwekkende Stof is die je niet dient te gebruiken (behalve als het niet anders kan) en zeker niet mag lozen. Voor het gebruik/lozen  van vislood is zelfs een vergunning Waterwet nodig. Die overigens niet kan worden verleend omdat lood een ZZS is. Geen waterkwaliteitsbeheerder laat zich hier echter wat aan gelegen. 

Wie weet een manier om waterkwaliteitsbeheerders in deze in beweging te krijgen?


Inspreken Commissie Milieu&Energie Provincie Overijssel 13 januari 2021

SGW gaat over de vragen van 4 politieke partijen aan Gedeputeerde de Bree van de Provincie Overijssel inspreken in deze vergadering op 13 januari 2021. SGW roept bij deze mensen op die ook vinden dat het tijd is dat het onnodig inbrengen en achterlaten van zware metalen door sportvissers dient te stoppen, in te spreken in deze vergadering.  Door sportvissers gebruikt lood, nikkel en kobalt zijn tevens Zeer Zorgwekkende Stoffen, wolfraam is verdacht carcinogeen.   De agenda van deze vergadering, met de relevante stukken, is via onderstaande link te vinden:

https://overijssel.notubiz.nl/bijeenkomst/757250/Statencommissiedag%2013-01-2021

 Meer info over het inspreekrecht vindt u hier: https://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/invloed-uitoefenen/#h24dd7b1e-0d19-4b15-9525-f82066c5faf7 Naar verwachting vindt de vergadering digitaal plaats.

Wanneer u gebruik van wilt maken van het inspreekrecht, vraag ik u contact met mij op te nemen via onderstaande contactgegevens. Thomas ter Elst Commissiegriffier Team Statengriffie telefoon 038 499 8783 Provincie Overijssel | Postbus 1461 | 8000 GB Zwolle

 

Werpproeven loodvrije gewichten IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging

SGW heeft met de IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging op het strand werpproeven gedaan. Om te kijken hoever loodvrij gooit. Iedereen schrok er van, 250 meter. Zie de link van dit casten.

Op de prijzentafel van de wedstrijden komt vanaf september een prijs met loodvrije gewichten voor op de pier. Dit is mogelijk door bijdragen van loodvrij vissen, SGW en de IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging. 

De kerstwedstrijd op de Zuidpier wordt de eerste loodvrije viswedstrijd. Meer hierover volgt. Of dit gezien Coraona doorgang heeft is nog een vraag.


Foto van 

 

Waterbeheerplannen en sportvissen

Instanties in Nederland die betrokken zijn bij het opstellen van water of natuur beheerprogrammas zijn/worden door SGW benaderd. waterschappen, Rijkswaterstaat, Provincies, gemeenten, milieudiensten, milieufederaties, waterwinbedrijven etc zijn gevraagd om bij het voorbereiden van die plannen deze keer gepaste aandacht aan het vislood te geven. Een aantal instanties heeft hier al positief op gereageerd. In 2015 heeft zo'n verzoek geleid tot het vis loodvrij maken van de Roer in Limburg.

Handhavingsverzoek verlies vislood in de Vecht


Op verzoek van de Provincie Overijssel heeft SGW een verzoek tot handhaving ingediend voor het loodverlies in de Vecht, een Natura 2000-gebied. Tegelijkertijd s hiervoor aandacht gevraagd bij Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Dalfsen. Op verzoek van de Provincie Overijssel is een schatting gemaakt van het loodverlies tijdens deze nachtwedstrijd. Zie de links voor details.Geen vislood in het Wad 2022

Nadat in 2020/2021 gezien de beoogde omvang van het project het Waddenfonds niet met het project verder wilde, wordt in 2022 gewerkt aan een vervolg. Over een kleiner project wordt nu met het WF overlegd. Hopelijk binnenkort beter nieuws hierover.

Verzoeken om preventieve last onder dwangsom (PLOD) op te leggen voor te organiseren viswedstrijden waarbij lood wordt gebruikt.

Eind 2021 is bij alle waterkwaliteitsbeheerders een verzoek gedaan om met een PLOD het onnodige gebruik en verlies van lood tijdens viswedstrijden te voorkomen. Organisaties die een viswedstrijd organiseren (SN, Federaties, HSV) kunnen eenvoudig een verbod voor lood opnemen in het wedstrijdreglement. Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden leggen dit aan alle HSV inmiddels op. SGW probeert ook andere waterkwaliteitsbeheerders dit te laten doen. Helaas zijn daar wederom veel bezwaren en rechtszaken voor nodig. Waterkwaliteitsbeheerders zoeken alleen naar onmogelijkheden om het loodgebruik te stoppen, niet naar mogelijkheden om dit te beëindigen.