StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Inspreken Commissie Milieu&Energie Provincie Overijssel 13 januari 2021

SGW gaat over de vragen van 4 politieke partijen aan Gedeputeerde de Bree van de Provincie Overijssel inspreken in deze vergadering op 13 januari 2021. SGW roept bij deze mensen op die ook vinden dat het tijd is dat het onnodig inbrengen en achterlaten van zware metalen door sportvissers dient te stoppen, in te spreken in deze vergadering.  Door sportvissers gebruikt lood, nikkel en kobalt zijn tevens Zeer Zorgwekkende Stoffen, wolfraam is verdacht carcinogeen.   De agenda van deze vergadering, met de relevante stukken, is via onderstaande link te vinden:

https://overijssel.notubiz.nl/bijeenkomst/757250/Statencommissiedag%2013-01-2021

 Meer info over het inspreekrecht vindt u hier: https://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/invloed-uitoefenen/#h24dd7b1e-0d19-4b15-9525-f82066c5faf7 Naar verwachting vindt de vergadering digitaal plaats.

Wanneer u gebruik van wilt maken van het inspreekrecht, vraag ik u contact met mij op te nemen via onderstaande contactgegevens. Thomas ter Elst Commissiegriffier Team Statengriffie telefoon 038 499 8783 Provincie Overijssel | Postbus 1461 | 8000 GB Zwolle

 

Werpproeven loodvrije gewichten IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging

SGW heeft met de IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging op het strand werpproeven gedaan. Om te kijken hoever loodvrij gooit. Iedereen schrok er van, 250 meter. Zie de link van dit casten.

Op de prijzentafel van de wedstrijden komt vanaf september een prijs met loodvrije gewichten voor op de pier. Dit is mogelijk door bijdragen van loodvrij vissen, SGW en de IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging. 

De kerstwedstrijd op de Zuidpier wordt de eerste loodvrije viswedstrijd. Meer hierover volgt. Of dit gezien Coraona doorgang heeft is nog een vraag.


Foto van 

 

Waterbeheerplannen en sportvissen

Instanties in Nederland die betrokken zijn bij het opstellen van water of natuur beheerprogrammas zijn/worden door SGW benaderd. waterschappen, Rijkswaterstaat, Provincies, gemeenten, milieudiensten, milieufederaties, waterwinbedrijven etc zijn gevraagd om bij het voorbereiden van die plannen deze keer gepaste aandacht aan het vislood te geven. Een aantal instanties heeft hier al positief op gereageerd. In 2015 heeft zo'n verzoek geleid tot het vis loodvrij maken van de Roer in Limburg.

Handhavingsverzoek verlies vislood in de Vecht


Op verzoek van de Provincie Overijssel heeft SGW een verzoek tot handhaving ingediend voor het loodverlies in de Vecht, een Natura 2000-gebied. Tegelijkertijd s hiervoor aandacht gevraagd bij Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Dalfsen. Op verzoek van de Provincie Overijssel is een schatting gemaakt van het loodverlies tijdens deze nachtwedstrijd. Zie de links voor details.Geen vislood in het Wad

SGW is met het Waddenfonds in overleg om de Waddenzee vrij van vislood te krijgen. Hiervoor zijn alle stakeholders rond de Waddenzee over dit project benaderd. Vissers die zijn benaderd over loodvrij vissen zijn Hengelsportverenigingen, verenigingen van visbootjes, hengelsportwinkels rond het wad en charters die op de Waddenzee varen. Naast vissers zijn ook in de Waddenzee actieve organisaties benaderd over Geen vislood in het Wad. Natuurlijk Sportvisserij Nederland en de Green Deal Sportvisserij Loodvrij  maar ook Coalitie Wadden Natuurlijk, Vereniging Kust en Zee, KIMO etc. Hopelijk komt binnenkort goed  nieuws over dit project. Bedoeling van Geen vislood in het Wad is de vissers loodvrije gewichten te laten gebruiken door ze te leren deze gewichten zelf te maken.