StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

ECHA verbod vislood

 

Eindelijk is er nu een voorstel om een verbod op het loodgebruik door sportvissers en het in de handel brengen van vislood door te voeren. De ECHA heeft op 24 maart 2021 dit voorstel gepubliceerd en vraagt om reacties er op. Maar de transitieperiode die de ECHA er in hanteert is krankzinnig. In 2023 neemt de EU een besluit en pas in 2028 is het vislood uitgebannen. Waarom moet dat zo lang duren? Waarom moeten meer dan een miljoen kinderen jaarlijks hersenschade oplopen? Waarom moeten ruim 150 miljoen vogels een ellendige dood sterven door (vis)lood? Goed aan het voorstel is een direct verbod op het gebruik en de verkoop van loodlossystemen en loodlijnen. Loodvrij vissen gaat vanzelfsprekend reageren en ook anderen zijn hier mee bezig.

Alleen verzoeken aan de ECHA kunnen het voorstel van de ECHA doen veranderen! Lever alstublieft uw bijdrage daar aan. 


GEEFT U OOK UW MENING OVER HET VISLOOD VOORSTEL AAN DE ECHA?


Hoe te reageren op het beperkingsvoorstel van de ECHA?

Schrik niet van het Engels, er komt snel een optie om te vertalen in het Nederlands, dan is alles Nederlands.

Bedenk eerst wat u wilt inbrengen als reactie en zorg dat u deze kunt kopieren. Handig is om eerst eens te kijken wat en hoe en dan een kopieerbare reactie te hebben.

I        Submitted restrictions under consideration - ECHA (europa.eu)

II        Scroll naar informatienota (in blauw) U kunt de informatienota lezen maar u kunt ook aangeven dat u die gelezen       heeft. Scroll hierna verder naar beneden en vul uw naam, waar uw het beperkingsvoorstel bent tegen gekomen etc in.

III       Kies of u wilt reageren op een onderwerp zoals milieu-emissies, overgangsperiodes, alternatieven of kies voor algemeen. (Deze keuze is voor de ECHA verwerking.) Op specifieke onderdelen zoals jagen, vissen, alternatieven, emissies,  kan tenslotte specifiek worden ingegaan.

IV      Vink aan of uw vertrouwelijke informatie hebt gegeven, en geef aan dat u geen robot bent.

V        Klik op indienen bij ECHA en het is gepiept. U krijgt het nummer van uw reactie op de mail 

Vriendelijk bedankt voor uw reactie namens SGW 

 

 

Voorbeeld reactie op het beperkingsvoorstel van de ECHA

Hier een voorbeeld voor een reactie. U kunt dit naar believen gebruiken voor uw reactie. Dat geldt ook voor de reactie van SGW zelf die verderop staat op deze pagina.

Geacht Europees Chemische stoffen Agentschap (ECHA),

Zoals door u gevraagd hierbij reactie op lood in hagel, kogels en in visgerei van 24 maart 2021. Deze reactie gaat in op het onnodige lood in de sportvisserij.

Sportvisserij Nederland geeft aan dat sportvissen na voetbal de grootste outdoor sport in Nederland is, met 1.75 miljoen sportvissers. Deze mensen beleven de natuur, sommigen noemen zich natuur beschermers. Maar sportvissers vergeten te vertellen hoeveel lood zij daarbij in de natuur achterlaten. Uw voorstel een eind aan dat vislood te maken is daarom  goed. Lood is een Zeer Zorgwekkende Stof waarvoor minimalisatieplicht geldt. Voor mensen is er voor lood geen veilige waarde volgens de World Health Organization. Voor water is de norm 1,2 microgram per liter, voor lucht en bodem zijn vergelijkbare normen.

Alle sportvissers gebruiken visgewichten van minder dan 1 gram tot meer dan 500 gram.

En elk vislood(je) dat in het water blijft, is er één te veel. U geeft aan voor de EU 100.000 ton lood per jaar, 1 miljoen kinderen per jaar met IQ verlies en gedragsstoringen, verminderde vruchtbaarheid, hart- en vaatziekten, effecten op de ontwikkeling bij (ongeboren) baby’s en kinderen, schade aan organen en kanker, ten minste 135 miljoen door lood vergiftigde vogels, ophoping in de voedselketen vanwege bio accumulatie en verontreiniging van water, bodem, lucht en huisvuil. En dat allemaal door vislood! En allemaal onnodig! U geeft immers zelf aan dat er meer dan 1000 alternatieven zijn voor visgewichten van lood. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid beveelt aan blootstelling aan lood te voorkomen.  24 % van het lood dat door contact aan de handen zit, komt via hand-mond contact in het lichaam. Winkelmedewerkers, mensen die zelf lood gieten en hun naasten evenals vissers krijgen hierdoor lood binnen.

Elke vermindering van het loodgebruik vermindert de effecten van lood. Daarom verzoek ik ECHA met deze reactie het verbod op de productie, de verkoop en het gebruik van lood direct na het van kracht worden van het besluit van de EC in te laten gaan. En niet de nu door u voorgestelde drie en vijf jaar overgangstijd te hanteren. Het is echt niet nodig de industrie en retail meer tijd te geven, deze rupsjes nooit genoeg denken alleen aan winst en niet aan de schade die zij met het verkrijgen van die winst veroorzaken.

Ik hoop dat u de belangen van ontelbare waterorganismen en vogels, de waterbodem, de lucht, de bodem, de natuur, de mensen in productie en retail, het huisvuil en de sportvissers en hun naasten, maatgevend laat zijn. En niet het belang van de 100 laagwaardige banen in de 3 internationale en 10 lokale visloodbedrijven in de EU die volgens u bij een verbod in op het spel staan.

Met vriendelijke groet,

Hier uw naam adres woonplaats en datum 


 Reactie van SGW op het ECHA voorstel

SGW heeft zienswijzen ingediend over gebrek aan transparantie, .niet opgenomen CfI, transitietijden, concurentievervalsing, thuisgieten en alternatieven. Deze zienswijzen staan in de link: 
Benaderde organisaties over ECHA voorstel met verzoek om er op te reageren te reageren

SGW benadert andere organisaties over het voorstel van de ECHA. Bedoeling is dat ook anderen zienswijzen indienen opdat het vislood eerder wordt uitgefaseerd dan nu voorgesteld door ECHA. SGW is begonnen met organisaties in Nederland die aangeven zich sterk te maken voor het milieu zoals Greenpeace, Milieufederaties, Natuur en Milieu, Milieucentraal enz. enz. te benaderen over vislood. Veel van die  organisaties geven aan in het geheel niet bekend te zijn met dit voorstel. Tot op heden (2 september 2021) heeft geen van al die "milieubeschermers" aangegeven op dit voorstel te gaan reageren. Ook Vogelbescherming Nederland en SOVON niet!