StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Visrecht met een verbod voor het gebruik van vislood

Steeds meer uitgevers van visrecht nemen in het uitgegeven visrecht een verbod op voor het gebruik van lood. Na het loodvrij vissen in de Zwaakse Weel en het vissen zonder lood in de Roer is Staatsbosbeheer de eerste uitgever van visrecht die er in opneemt niet met lood te vissen. Staatsbosbeheer doet dit vanaf april 2019. Hierna volgde Waterbedrijf Drenthe met een verbod voor vislood in het Sultansmeer. De gemeenteraad van  Zoetermeer besloot in 2021 visloodvrij te worden.  Waterschappen nemen ook verboden op voor het gebruik van vislood in het visrecht op, als eerste Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Van de andere waterschappen zijn er enkele ook bezig met verboden voor het gebruik van lood in het visrecht maar de meeste doen helemaal niets, en laten de sportvissers door gaan met het water onnodig verontreinigen met vislood. Deze waterkwaliteitsbeheerders (?) geven aan dat zij wachten op de ECHA die al vanaf 2019 bezig is om een verbod voor het gebruik van vislood in te voeren. Lood is een van de prioritaire stoffen/Zeer Zorgwekkende Stoffen waarvoor in Nederland vanaf januari 2016 minimalisatieplicht geldt. 

Vanaf oktober 2023 heeft SGW gemeenteraden gevraagd het goede voorbeeld van de gemeente Amersfoort te volgen en een verbod voor het gebruik van vislood in te voeren. Circa 30 gemeenten zijn hier nu mee bezig. Overzicht volgt later.