StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

PFAS.

Niet alleen de Westerschelde staat stijf van de PFAS/PFOS etc. (SGW hanteert  hiervoor PFAS.) Uit diverse onderzoeken en de media wordt steeds duidelijker dat niet alleen de Westerschelde of de daarin zwemmende vissen, schaal- en schelpdieren  of zeegroenten zich zorgen moeten maken over de hoeveelheid. In bloedmonsters van omwonenden zijn overschrijdingen van de veiligheidsconcentraties eerder regel dan uitzondering. Niet erg wenselijk voor kankerverwekkende stoffen. Het eten van produkten uit de Westerschelde wordt daarom ontraden.

Wat doet de overheid vraagt u zich waarschijnlijk af. Heel kort; niets. De overheid blinkt uit in het aankondigen van onderzoeken en het verwijzen naar anderen zoals België en de Europese Unie. Maar inzet op de PFAS emissies die er ook in Nederland terdege zijn dat kan volgens de overheid niet. Verbijsterend voor een probleem dat al vanaf 2008 (eerste metingen in Waterkwaliteitsportaal) bekend is.

Daarom heeft SGW bij de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat verzoeken gedaan om voortgaande emissies te stoppen, en pro-actief te waarschuwen. Besprekingen daarover lopen maar het grote afschuiven van verantwoordelijkheid en .doorschuiven naar anderen draait op volle toeren.

De verzoeken aan Provincie Zeeland en RWS en de reacties staan hieronder.

Handhaving PFAS
Verzoek aanvulling RUD
PFAS RUD aanvulling SGW-2022063.pdf (123.2KB)
Handhaving PFAS
Verzoek aanvulling RUD
PFAS RUD aanvulling SGW-2022063.pdf (123.2KB)
handhavingsverzoek PFAS 15 februari
verzoek handhaven PFAS emissies
pfas handhaving pro zeeland 15 februari 2022 SGW-2022025.pdf (106.88KB)
handhavingsverzoek PFAS 15 februari
verzoek handhaven PFAS emissies
pfas handhaving pro zeeland 15 februari 2022 SGW-2022025.pdf (106.88KB)
Handhaving PFAS
Verzoek instemming verdagen besluit
PFAS RUD reactei verzoek instemming verder uitstel SGW-2022093.pdf (126.3KB)
Handhaving PFAS
Verzoek instemming verdagen besluit
PFAS RUD reactei verzoek instemming verder uitstel SGW-2022093.pdf (126.3KB)