StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Welkom 

Stichting Gezond Water, SGW, is opgericht op 6 december 2018. Het bestuur bestaat uit 4 leden. SGW heeft geen inkomsten en is afhankelijk van donaties. SGW zet zich in voor schoon water en (water) gezondheid in Nederland.  De focus ligt op het stoppen van het gebruik van lood door sportvissers. In 2019 tevens op het verlies van andere zware metalen door sportvissers zoals tin, nikkel, zink, koper, kobalt en wolfraam. Hiernaast is er aandacht voor pluis van beroepsvissers, plastic en PFAS. 

Stichting Gezond Water (SGW)

            Voorzitter: Ton de Jonge - tondejonge@stichtinggezondwater.nl - tel. 06 29836730                                                                                                    Secretaris: Egbert Lobée - egbertlobee@stichtinggezondwater.nl - tel. 06 13656549/0113 381340                                                                                Penningmeester: Antoinette van Bennekom                                                                                                                                                                    Lid : Gerda Lammers                                                                                                                                                                                                                      Correspondentieadres: Lange Geer 11 - 4417 AK - Hansweert                                                                                                                                          Email: info@stichtinggezondwater.nl                                                                                                                                                                                  Website: www.stichtinggezondwater.nl                                                                                                                                                                              KvK-nummer: 73282804                                                                                                                                                                                                      Bankrekening: NL20SNSB0773213279 ten name van Stichting Gezond Water
                                                                                 

Donaties 

Om de kosten te dekken, is SGW afhankelijk van donaties. Doneren is mogelijk  op bankrekening NL20SNSB0773213279 ten name van Stichting Gezond Water..

Op 3 maart 2024 hebben alle 46 donaties bij elkaar 7869,00 euro ingebracht. Dit is met name besteed aan griffierechten, sponsering van loodvrije visevenementen, de SGW website en folder..

SGW dankt u hartelijk voor uw bijdrage. 


Hulp voor SGW over vislood

https://orts.nl/radio-programma-gemist/?id=14618764&dt=
https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/16000444/vissers-verliezen-jaarlijks-duizenden-kilos-lood-stichting-stapt-naar-de-rechter (dit is de tekst op de omroep)
https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794
https://www.jammfm.nl/loodvrij-vissen-voor-gezond-water/
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/148578/stichting-gezond-water-pleit-voor-verbod-op-vislood-in-pijnac
https://www.zeistermagazine.nl/vislood
https://www.rivierenland-radio.nl/nieuws/stichting-gezond-water
Gemeenteraden is gevraagd evenals gemeente Amersfoort het vissen met lood te verbieden - Stichting Gezond Water (degroesbeek.nl)
Oproep Stichting Gezond Water: ‘Verbied vissen met lood’ - De Kop | Al het nieuws uit Steenwijkerland (dekopvan.nl)

Gemeenten met een verbod 

Amersfoort             1 januari 2024

Deventer                28 februari 2024SGW is blij met uw komst op de site en hoopt dat u er iets van meeneemt. Nog beter is als u zelf een bijdrage levert het vislood uit het water te krijgen. Alleen door iets te doen stopt deze onnodige verontreiniging en vergiftiging. Dit speelt nu ook op Europees niveau, zie onder ECHA. Eind oktober2023  is gemeenten in Nederland gevraagd evenals gemeente Amersfoort een verbod voor het vissen met lood in het visrecht op te nemen. Zie onder Nieuws en Activiteiten voor de media-aandacht en meer.


.  Laatste update 3 maart 2024