StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Welkom 

Stichting Gezond Water, SGW, is opgericht op 6 december 2018. Het bestuur bestaat uit 4 leden. Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos in. SGW heeft geen inkomsten en is afhankelijk van donaties. SGW zet zich in voor schoon water en (water) gezondheid in Nederland. Omdat SGW impact wil hebben en ambitieus is, is het aantal onderwerpen beperkt.  Vanaf de oprichting ligt de focus op het uitfaseren van het gebruik van vislood. In 2019 tevens op het verlies van andere zware metalen, zoals tin, nikkel, zink, koper, kobalt en wolfraam. Hiernaast is er aandacht voor pluis van de beroepsvissers en plastic. 


Stichting Gezond Water (SGW)

Bankrekening: NL20SNSB0773213279 ten name van Stichting Gezond Water                                                                                                                Voorzitter: Ton de Jonge - tondejonge@stichtinggezondwater.nl - tel. 06 29836730                                                                                                    Secretaris: Egbert Lobée - egbertlobee@stichtinggezondwater.nl - tel. 06 13656549/0113 381340                                                                                Penningmeester: Antoinette van Bennekom                                                                                                                                                                      ICT: vacature                                                                                                                                                                                                                        Correspondentieadres: Lange Geer 11 - 4417 AK - Hansweert                                                                                                                                        Email: info@stichtinggezondwater.nl                                                                                                                                                                                Website: www.stichtinggezondwater.nl                                                                                                                                                                              KvK-nummer: 73282804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Donaties 

Om de kosten zoals voor de website, de SGW folder, promotie en sponsoring van loodvrij vissen of griffierechten te dekken, is SGW afhankelijk van donaties. Doneren is mogelijk  op bankrekening NL20SNSB0773213279 ten name van Stichting Gezond Water..

Op 17 september 2021 hebben alle 25 donateurs bij elkaar 4450,00 euro gedoneerd. Wat SGW met deze donaties gedaan heeft/gaat doen volgt later.

SGW dankt u hartelijk voor uw bijdrage. 


Scope van SGW

De do's en donot's zijn te vinden in de scope, klik er op om te kijken.
SGW is blij met uw komst op de site en hoopt dat u er iets van meeneemt. Nog beter is als u zelf een bijdrage levert het vislood uit het water te krijgen. Alleen door iets te doen stopt deze onnodige verontreiniging en vergiftiging. Dit speelt nu ook op Europees niveau, het beperkingsvoorstel staat tot 21 september 2021 open voor zienswijzen, zie onder ECHA.


.