StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Lokaal verbod voor vislood

In oktober en november zijn raden van gemeenten gevraagd het voorbeeld van Amersfoort te volgen en een verbod voor vislood in het visrecht op te nemen. Leusden had dit al en op 28 februari 2024  besloot de raad van Deventer niet op Europa te wachten en een verbod in het visrecht door te voeren Welke gemeente volgt?

Apeldoorn 16 mei 2024

Helmond


Mediaaandacht Radio TV websites

Over het vislood zijn recent rechtszaken geweest, verzoek voorkomen onnodige loodverontreiniging van sportvissers in de Westerschelde zowel voor de Wet Natuurbescherming als voor de Waterwet. Omroep Zeeland heeft hierover een uitzending gemaakt. Uitspraak verwacht eind november, nader bericht volgt. Hieronder de links.

https://orts.nl/radio-programma-gemist/?id=14618764&dt=
https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/16000444/vissers-verliezen-jaarlijks-duizenden-kilos-lood-stichting-stapt-naar-de-rechter (dit is de tekst op de omroep)
https://www.npostart.nl/nos-journaal-regio/01-11-2023/POW_05468794
https://www.jammfm.nl/loodvrij-vissen-voor-gezond-water/
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/148578/stichting-gezond-water-pleit-voor-verbod-op-vislood-in-pijnac
https://www.zeistermagazine.nl/vislood
https://www.rivierenland-radio.nl/nieuws/stichting-gezond-water
Gemeenteraden is gevraagd evenals gemeente Amersfoort het vissen met lood te verbieden - Stichting Gezond Water (degroesbeek.nl)
Oproep Stichting Gezond Water: ‘Verbied vissen met lood’ - De Kop | Al het nieuws uit Steenwijkerland (dekopvan.nl)Hiernaast een stukje dat in de Facebookpagina van Vertegenwoordiging Sportvisserij is gezet. SGW vraagt zich af of de belangen van de sportvisserij daarmee worden gediend.

 


 


 

Hengelen zonder lood 25 maart 2023 Rapestraat 1 Diksmuide

In Vlaanderen loopt met de Belgische overheid en sportvisserij organisaties een project om sportvissers te sensibiliseren zonder lood te vissen. Dit sensibiliseren is gekoppeld aan de Waterdagen 2023 van de Vlaamse Milieu Maatschappij in Vlaanderen en zal plaatshebben op zaterdag 25 maart 2023, in Diksmuide, Rapestraat 1., van circa 9.00 tot 17.00. Aldaar is de start van het project met presentatie van alternatieven voor vislood en informatie over (karper)vissen zonder lood. Met de Vereniging Belgische Karpervissers zijn de jeugdkampen 2023 vrij van lood. Jeugdige vissers wordt daar geleerd hoe zonder lood karpers te vangen. De VBK gaat ook een aantal van haar viswateren loodvrij maken. Op alle activiteiten van de VBK is aandacht voor (karper)vissen zonder lood. Ook worden in dit project andere visloodvrije evenementen georganiseerd alleen die zijn nog niet vastgelegd. Gedacht wordt om de Belgische Kampioenschappen Kustvissen,  roofviswedstrijden en charterschepen/visboten vrij van lood te maken. 

Op 17 maart 2023 hebben deelnemers overlegd, mogelijkheden om de kampioenschappen kustvissen alsmede de jeugdwedstrijden van de kustvissers loodvrij te maken worden onderzocht, de roofvissers zoeken naar loodvrije streetfishing en de VVBZ zoekt naar mogelijkheden om chartersboten loodvrij te maken.  In de herfst wordt over de resultaten gesproken. De powerpoint van SGW van 17 maart staat hieronder.

 

Informatie over de Vlaamse Waterdagen/Hengelen zonder lood op
https:// https://www.waterdagen.be/activiteiten/hengelen-zonder-lood/ (selecteer op gemeente Diksmuide)


Op 25 maart 2023 wordt in Diksmuide voorlichting over vissen zonder lood en loodvrij karpervissen gegeven. Samen met de Vliegvissers IJzervallei die samen met de Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen aldaar uitleg geven over glasaalmigratie.


 
Komt u ook een blik werpen op vissen zonder lood op 25 maart in Diksmuide?
Hengelen zonder lood                  Omroep Zeeland

SGW is geïnterviewd door Omroep Zeeland, een regionale zender in Zeeland/Noord-Brabant. Het interview is te zien via deze link: 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/12435298/stichting-wil-verbod-op-vislood-schadelijk-voor-mens-en-dier
Bart de Baes en loodvrijvissen

Bart maakt regelmatig filmpjes over vissen. Zo zijn er uitzendingen gemaakt over barbeelvissen, snoekvissen, karpervissen, vissen op de rivieren etc. Recent heeft vissen zonder lood aandacht, een uitzending over roofvissen is daarover de eerste maar er komt meer. Kijk op PlattelandsTV de uitzendingen  Hengelsprokkels. 

In deze uitzending interviewt Bart een vissende dokter en is er aandacht voor de risico's van lood voor de mens.

https://plattelandstv.be/video-responsive/6ef9f550-905b-4bc8-bcc9-7ec062f5e663

https://plattelandstv.be/video-responsive/6ef9f550-905b-4bc8-bcc9-7ec062f5e663Hobie Fishing Europe Championship 2021.

 

 SGW en Loodvrijvissen sponsoren het Hobie Europees Kampioenschap Kayakvissen. Natuurlijk met loodvrij vismateriaal. Inzet is de kayakvissers van het lood en de andere zware en giftige metalen zoals wolfraam af te krijgen. Daartoe hebben alle deelnemers aan dit kampioenschap een aantal gewichten van loodvrij vissen gekregen. Die gewichten bestaan uit ijzer en water afbreekbaar biopolymeer en zijn daardoor niet schadelijk voor vis, mens en/of waterorganismen. SGW en Loodvrij vissen maken Hobie complimenten voor de inzet om het sportvissen (tijdens dit kampioenschap) te verduurzamen door te vissen zonder lood of andere zware metalen. 

 
  

 


Op Jachthaven Atlantica in Stad aan het Haringvliet organiseert Hobie van 10 - 12 september het Europees kampioenschap kayakvissen. Stichting Gezond Water stimuleert loodvrij kayakvissen. IJzer is het devies ipv vissen met lood, wolfraam of zink. Daarom sponsort SGW de teammembers van Kayakcentre.nl.

Op de foto's overhandigt voorzitter Ton de jigkoppen aan Angelique Bakker. 


Omroep Zeeland vislood

Op Omroep Zeeland, een regionaal tv station, is een uitzending gemaakt over vissen zonder lood

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=afc35ae8abb312d7JmltdHM9MTY3NzExMDQwMCZpZ3VpZD0xNWFhNThjNy03MGQxLTZlMjAtMjAyZC01NmFhNzFiZDZmNzImaW5zaWQ9NTI3OA&ptn=3&hsh=3&fclid=15aa58c7-70d1-6e20-202d-56aa71bd6f72&psq=verbod+gebruik+en+verkoop+vislood+echa&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cub21yb2VwemVlbGFuZC5ubC92aWRlby9WZXJib2QtdmlzbG9vZC1aZWV1d3NlLXdhdGVyZW4tWk5PMjAwMzI2RlQvchttps://websitemaker.hostnet.nl/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Separatingline/images/thumbnail.svg
3RpY2h0aW5nLWdlem9uZC13YXRlci13aWwtdmVyYm9kLW9wLXZpc2xvb2Q&ntb=1
John Willems, IJmuiden.

Uit IJmuiden vaart de boot van John Willems met vissers de zee op rond- of platvis om te vissen. John vindt dat je geen lood moet gebruiken en vist daarom zonder lood.  In de Zeehengelsport schrijft John daar over. John is ook een visser die loodvrije gewichten test en naar ontwikkelingen daarin vraagt. Voorbeelden daarvan zijn  verzwaarde afhouders en brown minnows. SGW werkt daar graag aan mee. Op de foto's overhandigt voorzitter Ton loodvrije gewichten aan John.


Loodvrij vissen op de pier in IJmuiden met IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging.Ton de voorzitter van SGW heeft aan de IJZZV loodvrije visgewichten voor op de prijzentafel bij vis wedstrijden. De IJZZV heeft aandacht voor het vissen zonder lood. Een goed voorbeeld voor veel zoniet alle andere hengelsportverenigingen volgens SGW. Verbod op gebruik en verkoop van vislood.

Op 10 februari 2021 ontving SGW een mail van de ECHA waarin het voorstel voor een verbod voor het gebruik en de verkoop van vislood is opgenomen. Dit voorstel wordt vrijgegeven voor reactie eind maart. SGW moet daar helaas op reageren en vraagt u dat ook te doen:

Eindelijk is er nu een voorstel om een verbod op het loodgebruik door sportvissers en het in de handel brengen van vislood door te voeren. De ECHA publiceert eind maart 2021 dit voorstel en vraagt om reacties er op. Maar de transitieperiode die de ECHA er in  hanteert is krankzinnig, in 2023 neemt de EU een besluit en pas in 2028 is het vislood uitgebannen. Waarom moet zo lang duren, waarom moeten meer dan een miljoen kinderen hersenschade oplopen en moeten ruim 22 miljoen vogels een ellendige dood sterven door loodvergiftiging? Goed aan het voorstel is een direct verbod op het gebruik en de verkoop van loodlossystemen en loodlijnen. SGW gaat vanzelfsprekend reageren en ook anderen zijn hier mee bezig. Op de website komen binnenkort de reactie van SGW op het voorstel en een blanco reactie die u kunt emailen naar het ECHA.  

 GEEFT U OOK UW MENING OVER HET VISLOOD VOORSTEL AAN DE ECHA?

Alleen veel verzoeken aan de ECHA kunnen het voorstel van de ECHA veranderen! Lever alstublieft uw bijdrage daar aan.   

Hier alvast een link naar het rapporthttps://echa.europa.eu/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use  


Podcast Onderdeoppervlakte

Egbert is geïnterviewd door Mathijs van Onderdeoppervlakte. Onderdeoppervlakte is een website en een podcast voor en over vissers. Stukken over vissen, vissers, materialen en meer zijn er op te vissen. Mathijs gebruikt zelf al jaren geen vislood meer. Daarom heeft hij SGW benaderd. Natuurlijk gaat het over loodvrij vissen. Het kost je niks. Abonneer je, kijk en luister of luister en kijk:

Website link: https://www.onderdeoppervlakte.com/ 

Spotify link: https://open.spotify.com/show/1tfU3gRsfsFFNo3CDePV45


 Vergadering 13 januari 2021 Commissie Milieu  & Energie van de Provincie Overijssel

Door 4 politieke partijen zijn vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel over sportvisserij en achtergelaten zware metalen.. Deze vragen worden besproken in de vergadering van 13 januari 2021. I.v.m. Corona is dit een digitale vergadering. Commissie vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk, nu digitaal. Iedereen die dat wil kan over het onderwerp inspreken.  SGW gaat over het vislood op deze vergadering inspreken. Vragen die gesteld zijn aan GS gaan over de problematiek van het achterlaten van Zeer Zorgwekkende Stoffen door sportvisserij, de route die GS ziet om dit te verminderen, en het toezicht door de Provincie op de waterschappen hierover.  En link naar de stukken staat hieronder. Hoe meer mensen aandacht tonen voor dit onderwerp, of nog beter hierover inspreken,  des te waarschijnlijker wordt inzet door de provincie om hier een eind aan te maken. 

https://overijssel.notubiz.nl/bijeenkomst/757250/Statencommissiedag%2013-01-2021

Meer info over het inspreekrecht vindt u hier: https://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/invloed-uitoefenen/#h24dd7b1e-0d19-4b15-9525-f82066c5faf7 

Wanneer u gebruik van wilt maken van het inspreekrecht, vraag ik u contact met mij op te nemen via onderstaande contactgegevens. Thomas ter Elst Commissiegriffier,telefoon 038 499 8783,Provincie Overijssel | Postbus 1461 | 8000 GB Zwolle 

 

CIRCO-track Loodvrije recreatieve Visserij 

Met CIRCO is/wordt een project Zeer Zorgwekkende Stoffen voorbereid. 15 december 2020 was de start Recreatieve visserij Loodvrij voorzien. Helaas hebben Sportvisserij Nederland en de Green deal Sportvisserij Loodvrij niet aan deze track deel willen nemen. Ook de bereidheid bij de overheid om te participeren was erg beperkt. Meer Informatie hierover komt binnenkort op de site. Ook de CIRCO site en  SGW kunnen  u informeren.:  https://www.circonl.nl/agenda/workshop-track-loodvrije-recreatieve-visserij/

Hiernaast de evaluatie van het project, de redenen dat dit niet is doorgegaan is het gebrek aan belangstelling voor het vislood zowel bij sportvissers (die allemaal lood blijven gebruiken), producenten en retail (die willen alleen vislood maken en verkopen) en de overheid (die wil niets met vislood en zeker niet zeggen dat sportvissers geen lood mogen gebruiken). SGW vraagt zich af hoe lang dit nog zo doorgaatWolfraam/tungsten visgewichten

De Stuurgroep Green Deal is in december 2019 benaderd over de promotie van het gebruik van wolfraam als milieuvriendelijk alternatief voor lood. Wolfraam is een zwaar metaal en niet onverdacht qua relevantie voor het milieu. Visgewichten van wolfraam bevatten nikkel en/of kobalt, beiden Zeer Zorgwekkende Stoffen. De Stuurgroep heeft tot op heden niet gereageerd. Wel gaat het promoten van wolfraam vanuit de Green Deal als milieuvriendelijk alternatief door. 


 Verzoek om comments ECHA/REACH

Op het verzoek om commentaar over het voorstel het in de handel brengen van lood voor de jacht en de hengelsport heeft SGW een comment ingediend. De inhoud laat zich raden, maar ook het thuisgieten is onder de aandacht gebracht. De ingediende commentaren zijn helaas niet op de site van ECHA te vinden. Wel stukken over het vislood en de gevolgen van het lood voor mens en dier.. Op 11 november heeft ECHA een rondetafel / stakeholders overleg georganiseer over vislood. SGW was een van de deelnemers aan dit overleg. dat met name bedoeld om te checken of de aannames van ECHA over vislood klopten. Gesproken is over de wenselijkheid van een verbod op het gebruik van vislood en de gevolgen en omvang van het DHZ gieten van vislood. Binnenkort komt het verslag van de meeting op deze pagina.   https://echa.europa.eu/nl/home. 


Kamer van Koophandel Innovatie Top 100

De inzet van Modified Materials BV voor vervanging van visgewichten van lood door materiaal dat voor het water(systeem) en de mens geen schade oplevert, is gewaardeerd:  In de strijd tussen de meest innovatieve MKB bedrijven in Nederland  staat Modified Materials met het werk aan en voor de loodvervangers op plek 17. Een prestatie waarvoor SGW  waardering uitspreekt. Modified Materials gefeliciteerd met deze erkenning. Zie het persbericht.Roer na twee jaar vissen zonder lood

Zonder lood vissen in de Roer gebeurt steeds minder, de sportvisserijorganisaties noch het waterschap geven aandacht aan de handhaving en dus gebruiken de vissers weer als voorheen lood. 


Kerstmis en lood in Duitsland, Blei zu Weihnachten und Silvester 


 Verkoop van sets voor Bleigiessen is in Duitsland per 2018 verboden. In Duitsland is het een oude gewoonte rond de kerst lood in huis te smelten en dit gesmolten lood in water te laten stollen. Bij dit stollen ontstaan grillige vormen waarmee een voorspelling voor het volgende jaar gedaan kan worden. Een soort waarzeggen met lood dus. De hiermee gemaakte Bleilametta wordt in de kerstboom gehangen.

Op de website van het Umwelt Bundesambt is hierover een en ander te vinden.

De verkoop van de materialen hiervoor is niet meer toegestaan, de volksgezondheid wordt hierdoor te veel geschaad. Bij het smelten van lood ontstaan zeer giftige loodoxiden die de hierbij aanwezige personen inademen, de looddeeltjes slaan in de woonkamer neer (het gebeurt in huis aan de tafel), en bij contact met het lood komt het lood aan de hand/vingers en zo in het lichaam. Met name kinderen zitten veel met de vingers in de mond. Een kleine hoeveelheid lood bij kinderen leidt tot vermindering van de intelligentie. Bij verbranding of composteren van de kerstbomen wordt het er in achtergebleven lood verder verspreid.

Bij het zelfgieten van vislood worden veel grotere hoeveelheden lood gesmolten. Hierbij komen dezelfde loodoxiden vrij in veel grotere hoeveelheden. 


Notre-Dame en lood

Bij de brand op 15 april in de Notre Dame is de omgeving verontreinigd met lood. Dit lood “verdampte” door de hitte en daalde neer in de omgeving. Omwonenden wordt geadviseerd hun huis, de verharding, de meubels en het speelgoed geregeld schoon te maken. Schoonmaken moet met natte doeken en dweilen om het loodstof niet weer te verspreiden. Stofzuigers mogen niet worden gebruikt, deze verspreiden het loodstof weer. Advies voor omwonenden is geregeld de handen te wassen, de nagels kort te houden en er niet op te bijten. Waarschuwingen zijn vooral voor zwangere vrouwen en jonge kinderen omdat deze gemakkelijk lood opnemen. Lood is erg giftig, in het lichaam brengt het schade toe aan het zenuwstelsel en de bloedsomloop. Gevolgen voor zich ontwikkelende hersenen bij zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn daling van het IQ en gedragsproblemen als ADHD.

In de grond bij de Notre Dame zit nu zo’n 10 tot 20 gram lood per kilo grond. Het gaat maanden duren voor dit vermindert.

P.S. Het zelf gieten van lood is de Notre Dame in het klein. Ook hierbij verdampt het lood en daalt in de omgeving loodstof neer. 

 

 


Week van het Waterhttps://websitemaker.hostnet.nl/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Separatingline/images/thumbnail.svg

Loodvrije visgewichten op Bovigne

Tijdens de Week van ons Water 2019, op moederdag 12 mei, organiseerde Waterschap Brabantse Delta een open dag op landgoed Bovingne. Honderden bezoekers genoten van het mooie weer en in thema’s georganiseerde voorlichting.  Bij het thema de Grondstoffenfabriek gaf teamleider Rini van Haperen uitleg over de waardevolle stoffen die uit rioolwater te winnen zijn, o.a. de blauwe kleurstof Vivianiet en het polymeer PHA. Als voorbeeld van PHA gebruik werden de gewichten voor de sportvisserij gemaakt van ijzerpoeder en een binder op basis van PHA van producent Modified Materials getoond. Bezoekers reageerden enthousiast op de vervanging van het giftige lood door ijzer met behulp van PHA. 

https://websitemaker.hostnet.nl/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Separatingline/images/thumbnail.svg


Staatsbosbeheer en visrecht 

Vanaf 1 april 2019 geeft Staatsbosbeheer voor het water waarvoor zij visrecht uitgeeft alleen nog  visrecht uit met de voorwaarde dat er geen lood gebruikt wordt bij het vissen:

ArtikeL 15. Gebruik Lood

Uit hoofde van milieubescherming stelt verhuurder bijzondere eisen aan het verzwaren van vislijnen teneinde het gebruik van vislood (o.a. loodhagel) te kunnen beëindigen. Op het moment dat milieu vriendelijke alternatieven voor vislood zijn gevonden, die onder meer worden gedragen door “Sportvisserij Nederland”, verplicht de huurder zich terstond, zich te onthouden van het gebruik van vislood zonder dat daartoe een tussentijdse wijziging van de voorwaarden, uit deze overeenkomst noodzakelijk is.


ZZS, BBT, Minimalisatie en Green Deal

Op 11 december 2018 heeft SGW aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover vragen gesteld. Het antwoord op deze brief, van 11 januari 2019, riep vragen op die hierna gesteld zijn. Bezwaar is ingediend op 26 april op het besluit van de minister van 5 april 2019.

Op de website van GroenKennisnet van de Wageningen Universiteit staat ook informatie over de Green Deal Sportvisserij loodvrij, hierbij de link: https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/In-2027-is-de-visserij-loodvrij.htm


Vergunningen om te vissen zonder lood

In de Zwaakse Weel doet vereniging Natuurmonumenten sinds 2015 een oproep aan vissers om zonder lood te vissen. Loodvrij vismateriaal is door Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar natuurgebied Zwaakse Weel, daarvoor beschikbaar gesteld. 

 In de Roer worden vanaf 2019 alleen dag en weekvergunningen uitgegeven voor het vissen zonder lood. 


Waterschap Brabantse verleent een vergunning met een verbod op het gebruik van lood en voorgeschreven Best Beschikbare Techniek om te vissen.