StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Student uit America vergelijkt vislood in de USA en Europa 

Nicholas, een student van Brigham Young University werkt aan deze vergelijking. Hij kijkt naar de verboden voor vislood in diverse staten in de USA en trekt op basis daarvan, en na onderzoek hierover in meerdere landen in Europa, conclusies over de noodzaak (eigenlijk ontbreken van noodzaak) om met lood te vissen. Medio juli 2024 zal de rapportage er zijn. Kortom drukke tijden. 

Afgifte  lood door gebruik vislood met werphengel

Gebruik van  vislood aan een werphengel laat een loodstreep achter op de waterbodem bij het binnenhalen. Met lood kunt u schrijven (probeer het maar eens op een wit papier, haal er een lood over en er staat een loodstreep op). Dat is getest met visgewichten van 3 ounce aan werphengels in de Westerschelde. Bij het slepen van het lood over de bodem bij het binnen halen blijft een loodstreep achter op de bodem. Het binnen halen van een vislood van circa 77 gram laat per meter over de bodem slepen 0,08 tot 0,137 milligram lood achter. Dat is bepaald door gewichten voor en na het inwerpen en ophalen te wegen. Het gewichtsverlies is per meter berekend en varieert van 0,08 milligram tot 0,137 milligram per meter.  Dit betekent dat een visser aan de kust ruim 150 milligram lood per vissessie achterlaat in het water. Een verslag van de test en een foto van de gewichten staat hieronder.

loodverlies naar waterbodem door bodemcontact visgewicht
Loodemissie bij bewegen van vislood over de waterbodem.pdf (731.82KB)
loodverlies naar waterbodem door bodemcontact visgewicht
Loodemissie bij bewegen van vislood over de waterbodem.pdf (731.82KB)


  • foto gewichten sleep 3 ounce_1
  • foto loodvrijvissen gewichtenWageningen Universiteit Research onderzoek vislood.

SGW heeft met de Wetenschapswinkel van de WUR onderzoek gedaan naar de effecten van het visloodgebruik/verlies voor het water.  In dit onderzoek worden de gevoeligheid van waterorganismen getoetst aan in het water voorkomend vislood. Gevoeligheid van organismen voor lood verschilt, bijvoorbeeld effecten voor  mollusken (schelpdieren zoals mossels)  maar ook voor Daphnia (watervlooien) zijn bekend. De kick off meeting van dit onderzoek is geweest op 5 juli 2021. Aquariumproeven met vislood en waterslakken zijn uitgevoerd. Publicatie van dit onderzoek 1 juni  2023. Op de SETAC bijeenkomst in mei 2023 in Dublin zijn de resultaten getoond. Het onderzoek toont duidelijk aan dat door het vislood vermindering van de groei van de slakken ontstaat. Met andere woorden dat rode lijst soorten (deze slakken zijn "rode lijst KRW" organismen) schade oplopen door vislood.
De SETAC, de Society of Environmental Toxicology and Chemistry, onderzoekt de invloed van chemicaliën in en op het milieu.

WUR vislood onderzoek
risico's van vislood voor waterorganismen
WUR onderzoek vislood.pdf (1.77MB)
WUR vislood onderzoek
risico's van vislood voor waterorganismen
WUR onderzoek vislood.pdf (1.77MB)


Heeft u interesse voor dit onderzoek dan is het hiernaast te bekijken. Eventuele vragen kunt u stellen aan Ivo Roessink (WUR) of Egbert Lobée (SGW). VLIZ,  ECHA en Belgische aanpak vislood.


Omdat het ongewis is wanneer en welke besluitvorming over een verbod op de verkoop en het gebruik van vislood  door de EC plaatsheeft, onderneemt België  op nationaal actie om verdere loodinflux een halt toe te roepen. Daarom is op 20 augustus 2021 bijgesloten nota gepubliceerd.


   Willekeur in Hét Visblad?

In een gesprek met SGW gaf de directeur van Sportvisserij Nederland aan dat in Hét Visblad willekeuring verschillende alternatieven voor vislood op de pagina Sportvisserij Loodvrij worden gepresenteerd. SGW had vragen bij deze willekeur en heeft dit uitgezocht. In de link het volledige verhaal. Conclusies: presentatie is selectief, Nederlandse producenten worden minder gepresenteerd, en veel gepresenteerde visgewichten zijn niet milieuvriendelijk. 


Hoeveel lood raken sportvissers kwijt? 

In februari 2021 geeft de ECHA aan dat de hoeveelheden die het CVO onderzoek aangeeft ongeloofwaardig zijn. In januari 2020 kwam het onderzoek naar het verlies van vislood van het Centrum voor Visserijonderzoek uit. Eerder zijn daarover emissieregistratie van Deltares verschenen. Omdat het ene onderzoek over 30 ton verloren lood spreekt, en het andere over 524 ton, heeft SGW daar vragen over gesteld. Deltares reageert niet en Rijkswaterstaat geeft aan dat het ene te veel en het andere te weinig is en vraagt daarom SGW beide onderzoeken op de website te zetten. Daarom deze reactie van SGW op dit onderzoek: SGW heeft geen vertrouwen in het loodverlies uit het CVO onderzoek. In de link is dit toegelicht.


Onderzoek Breda University of Applied Sciences gedragsverandering loodgebruik sportvissers.

Met een student van Breda Univeristy of Applied Sciences heeft SGW aan een studie over een duurzamere sportvisserij gewerkt.. De rapportage van dit onderzoek zit in de link. Samenvatting op SGWijze van dit onderzoek: stakeholders werken niet samen en communiceren niet, duurzaamheid is geen aandachtspunt voor sportvissers, loodvrije sportvissers kunnen zich positief profileren als caretaker for nature. Met name het caretaker for nature heeft potentie.


 

Onderzoek alternatieven vislood Vlaams Instituut voor de Zee, het VLIZ

Op 5 december 2019 kwam "Valt er te zwichten voor loodvrije werpgewichten?" uit. In dit onderzoek zijn hengelproeven gedaan met alternatieven voor lood op zee vanaf charters en vanaf het strand.  Belgische sport- en wedstrijdvissers beoordeelden hoe loodvrije visgewichten bevallen. Ook de wetgeving over lood en de risico's voor de gezondheid komen aan bod. Voor details zie de site van het VLIZ of de link hieronder. Op SGWijze samengevat: Er is prima te vissen met alternatieven, de sportvissers zijn er, afwijkend van verwachtingen vooraf, tevreden over. Je gooit er net zo ver mee.. Een verschil; met alternatieven vang je grotere vis, grote vissen weten hoe schadelijk lood is!

Het VLIZ gaat ook in op de ongeschiktheid van wolfraam (tungsten) als alternatief voor lood. Hierover heeft SGW vragen aan  Sportvisserij Nederland/de Green Deal gesteld in december 2019 die op 5 augustus 2020 nog niet zijn beantwoord. De brief aan Sportvisserij Nederland hierover is bijgesloten.

 

Onderzoek Erasmus Universiteit

In 2019 hebben studenten  geneeskunde van de Erasmus Universiteit het gebruik van vislood en het risico  hiervan voor kinderen onderzocht. Hiervoor is met sportvissers  een vragenlijst besproken die ook via de facebookpagina van Federatie ZuidWest is uitgezet. In de samenvatting staan de uitkomsten. Onder de deelnemende sportvissers is een aantal door Modified Materials beschikbaar gestelde loodvrije visgewichten verloot. Op de linkerfoto sportvisser Thom Beukelman en Egbert Lobee van SGW. Op de foto rechts Dies Slabbekoorn. Thom, Dies  en andere sportvissers bedankt voor jullie medewerking aan dit onderzoek.
Op basis van dit onderzoek is een folder over risico's van vislood gemaakt. Heeft u daarvoor belangstelling laat het even weten..