StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Verbod op gebruik en verkoop van vislood.

Op 10 februari 2021 ontving SGW een mail van de ECHA waarin het voorstel voor een verbod voor het gebruik en de verkoop van vislood is opgenomen. Dit voorstel wordt vrijgegeven voor reactie eind maart. SGW moet daar helaas op reageren en vraagt u dat ook te doen:

Eindelijk is er nu een voorstel om een verbod op het loodgebruik door sportvissers en het in de handel brengen van vislood door te voeren. De ECHA publiceert eind maart 2021 dit voorstel en vraagt om reacties er op. Maar de transitieperiode die de ECHA er in  hanteert is krankzinnig, in 2023 neemt de EU een besluit en pas in 2028 is het vislood uitgebannen. Waarom moet zo lang duren, waarom moeten meer dan een miljoen kinderen hersenschade oplopen en moeten ruim 22 miljoen vogels een ellendige dood sterven door loodvergiftiging? Goed aan het voorstel is een direct verbod op het gebruik en de verkoop van loodlossystemen en loodlijnen. SGW gaat vanzelfsprekend reageren en ook anderen zijn hier mee bezig. Op de website komen binnenkort de reactie van SGW op het voorstel en een blanco reactie die u kunt emailen naar het ECHA.  

 GEEFT U OOK UW MENING OVER HET VISLOOD VOORSTEL AAN DE ECHA?

Alleen veel verzoeken aan de ECHA kunnen het voorstel van de ECHA veranderen! Lever alstublieft uw bijdrage daar aan.   

Hier alvast een link naar het rapport: https://echa.europa.eu/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

  

 Willekeur in Hét Visblad?

In een gesprek met SGW gaf de directeur van Sportvisserij Nederland aan dat in Hét Visblad willekeuring verschillende alternatieven voor vislood op de pagina Sportvisserij Loodvrij worden gepresenteerd. SGW had vragen bij deze willekeur en heeft dit uitgezocht. In de link het volledige verhaal. Conclusies: presentatie is selectief, Nederlandse producenten worden minder gepresenteerd, en veel gepresenteerde visgewichten zijn niet milieuvriendelijk. 


Hoeveel lood raken sportvissers kwijt? 

In februari 2021 geeft de ECHA aan dat de hoeveelheden die het CVO onderzoek aangeeft ongeloofwaardig zijn. In januari 2020 kwam het onderzoek naar het verlies van vislood van het Centrum voor Visserijonderzoek uit. Eerder zijn daarover emissieregistratie van Deltares verschenen. Omdat het ene onderzoek over 30 ton verloren lood spreekt, en het andere over 524 ton, heeft SGW daar vragen over gesteld. Deltares reageert niet en Rijkswaterstaat geeft aan dat het ene te veel en het andere te weinig is en vraagt daarom SG beide onderzoeken op de website te zetten. Daarom deze reactie van SGW op dit onderzoek: SGW heeft geen vertrouwen in het loodverlies uit het CVO onderzoek. In de link is dit toegelicht.

Onderzoek Breda University of Applied Sciences gedragsverandering loodgebruik sportvissers.

Met een student van Breda Univeristy of Applied Sciences heeft SGW aan een studie over een duurzamere sportvisserij gewerkt.. De rapportage van dit onderzoek zit in de link. Samenvatting op SGWijze van dit onderzoek: stakeholders werken niet samen en communiceren niet, duurzaamheid isgeen aandachtspunt voor sportvissers, loodvrije sportvissers kunnen zich positief profileren als caretaker for nature. Met name het caretaker for nature heeft potentie.


 

Onderzoek alternatieven vislood Vlaams Instituut voor de Zee, het VLIZ

Op 5 december 2019 kwam "Valt er te zwichten voor loodvrije werpgewichten?" uit. In dit onderzoek zijn hengelproeven gedaan met alternatieven voor lood op zee vanaf charters en vanaf het strand.  Belgische sport- en wedstrijdvissers beoordeelden hoe loodvrije visgewichten bevallen. Ook de wetgeving over lood en de risico's voor de gezondheid komen aan bod. Voor details zie de site van het VLIZ of de link hieronder. Op SGWijze samengevat: Er is prima te vissen met alternatieven, de sportvissers zijn er, afwijkend van verwachtingen vooraf, tevreden over. Je gooit er net zo ver mee.. Een verschil; met alternatieven vang je grotere vis, grote vissen weten hoe schadelijk lood is!

Het VLIZ gaat ook in op de ongeschiktheid van wolfraam (tungsten) als alternatief voor lood. Hierover heeft SGW vragen aan  Sportvisserij Nederland/de Green Deal gesteld in december 2019 die op 5 augustus 2020 nog niet zijn beantwoord. De brief aan Sportvisserij Nederland hierover is bijgesloten.

 

Onderzoek Erasmus Universiteit

In 2019 hebben studenten  geneeskunde van de Erasmus Universiteit het gebruik van vislood en het risico  hiervan voor kinderen onderzocht. Hiervoor is met sportvissers  een vragenlijst besproken die ook via de facebookpagina van Federatie ZuidWest is uitgezet. In de samenvatting staan de uitkomsten. Onder de deelnemende sportvissers is een aantal door Modified Materials beschikbaar gestelde loodvrije visgewichten verloot. Op de linkerfoto sportvisser Thom Beukelman en Egbert Lobee van SGW. Op de foto rechts Dies Slabbekoorn. Thom, Dies  en andere sportvissers bedankt voor jullie medewerking aan dit onderzoek.
Op basis van dit onderzoek is een folder over risico's van vislood gemaakt. Heeft u daarvoor belangstelling laat het even weten..