StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Hoeveel lood raken sportvissers kwijt?

januari 2020 kwamhet onderzoek naar het verlies van vislood van het Centrum voor Visserijonderzoek uit. Eerder zijn daarover emissieregistratie van Deltares verschenen. Omdat het ene onderzoek over 30 ton verloren lood spreekt, en het andere over 524 ton, heeft SGW daar vragen over gesteld. Deltares reageert niet en Rijkswaterstaat geeft aan dat het ene te veel en het andere te weinig is en vraagt daarom SG beide onderzoeken op de website te zetten. Daarom deze reactie van SGW op dit onderzoek: SGW heeft geen vertrouwen in het loodverlies uit het CVO onderzoek. In de link is dit toegelicht.


Onderzoek Breda University of Applied Sciences gedragsverandering loodgebruik sportvissers.

Met Manou van het BUAS is aan een studie over een duurzamere sportvisserij gewerkt. Binnenkort komt de rapportage. 

Onderzoek alternatieven vislood Vlaams Instituut voor de Zee, het VLIZ

Op 5 december 2019 kwam "Valt er te zwichten voor loodvrije werpgewichten?" uit. In dit onderzoek zijn hengelproeven gedaan met alternatieven voor lood op zee vanaf charters en vanaf het strand.  Belgische sport- en wedstrijdvissers beoordeelden hoe loodvrije visgewichten bevallen. Ook de wetgeving over lood en de risico's voor de gezondheid komen aan bod. Voor details zie de site van het VLIZ of de link hieronder. Op SGWijze samengevat: Er is prima te vissen met alternatieven, de sportvissers zijn er, afwijkend van verwachtingen vooraf, tevreden over. Je gooit er net zo ver mee.. Een verschil; met alternatievenvang je grotere vis, grote vissen weten hoe schadelijk lood is!

Het VLIZ gaat ook in op de ongeschiktheid van wolfraam (tungsten) als alternatief voor lood. Hierover heeft SGW vragen aan  Sportvisserij Nederland/de Green Deal gesteld in december 2019 die op 5 augustus 2020 nog niet zijn beantwoord. De brief aan Sportvisserij Nederland hierover is bijgesloten.

 

Onderzoek Erasmus Universiteit

In 2010 hebben studenten  geneeskunde van de Erasmus Universiteit het gebruik van vislood en het risico  hiervan voor kinderen onderzocht. Hiervoor is met sportvissers  een vragenlijst besproken die ook via de facebookpagina van Federatie ZuidWest is uitgezet. In de samenvatting staan de uitkomsten. Onder de deelnemende sportvissers is een aantal door Modified Materials beschikbaar gestelde loodvrije visgewichten verloot. Op de linkerfoto sportvisser Thom Beukelman en Egbert Lobee van SGW. Op de foto rechts Dies Slabbekoorn. Thom, Dies  en andere sportvissers bedankt voor jullie medewerking aan dit onderzoek.
Op basis van dit onderzoek is een folder over risico's van vislood gemaakt. Heeft u daarvoor belangstelling laat het even weten..