StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Vissen zonder lood kunt u ook.

SGW promoot vissen zonder lood of andere zware metalen. Daarvoor staan op deze pagina loodvrije gewichten. SGW promoot alleen gewichten die in Nederland worden geproduceerd. SGW wil geen bemoeienis met gewichten uit lage lonen landen of uit landen waar de gezondheid van mensen of omgeving van geen waarde zijn. 

 Het Juiste Vislood


Jib Bazuin vindt het niet nodig dat vissers zoveel lood in het water laten, en daarom heeft Jib zelf gewichten ontwikkeld van cement en ijzer. Deze zijn te koop op https://www.hetjuistevislood.nl/


 

Loodvrijvissen

Jos Lobée een produkt ontwikkelaar, heeft samen met Sportvisserij Nederland (Niels Breve) en waterschap Scheldestromen de eerste loodvrije produkten in 2010 ontwikkeld. De ontwikkeling is daarna steeds door gegaan en nu is er een breed pakket aan gewichten beschikbaar. Van vervanging voor knijplood tot gewichten van 500 gram. Alles gebaseerd op ijzer. dat met een waterafbreekbaar biopolymeer aan elkaar gelijmd is tot een gewicht. Aan vervanging van ogen/ankers van messing, verzinkt ijzer en/of RVS wordt gewerkt. De gewichten zijn te koop op https://www.loodvrijvissen.nl/

 

foto Modified materials


Rockbottomfishingstones


Karpervisser Marc ter Horst dacht dat het niet goed was om zoveel lood in het water achter te laten en ontwikkelde daarom de rock bottom fishing stones om mee te vissen. Marc is nog op zoek naar lijm die niet waterbezwaarlijk is en denkt ook na over gebruikte wartels. De steentijd is aangebroken..... te koop op https://www.rockbottomfishingstones.com/#/Pallatrax Stonzes 

Simon Pomeroy, eigenaar van Pallatrax, is al 25 jaar bezig om het lood van de lijn te krijgen. Eerst in zijn thuisland Engeland maar later ook in andere landen. Pallatrax is vooral bekend door de Stonze, de stenen waarvoor in wateren waar veel gevist wordt de vis geen vrees heeft, stenen zijn natuurlijk. De Stonze is gepatenteerd, en wordt in Engeland gemaakt. Verkrijgbaar in veel hengelsportzaken en bij Pallatrax, www.pallatrax.co.uk
Pallatrax en SGW hebben sinds de ECHA vergadering van 18 november 2020 een goed contact, en onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking.