StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Vissen zonder lood kunt u ook.

SGW promoot vissen zonder lood of andere zware metalen. Daarvoor is deze pagina overloodvrije gewichten. SGW promoot alleen gewichten die bedrijfsmatig en fatsoenlijk worden geproduceerd. SGW wil geen bemoeienis met gewichten uit lage lonen landen, uit landen waar de gezondheid van mensen of omgeving van geen waarde zijn en met gewichten waarvoor geen belasting is afgedragen.

 Het Juiste Vislood


Jib Bazuin vindt het niet nodig dat vissers zoveel lood in het water laten, en daarom heeft Jib zelf gewichten ontwikkeld van cement en ijzer. Deze waren te koop op https://www.hetjuistevislood.nl/

De website is niet meer in bedrijf (hangende het verbod op europees niveau). Verkoop nu alleen via KarperXL


 

Loodvrijvissen

Jos Lobée, een produkt ontwikkelaar, heeft samen met Sportvisserij Nederland (Niels Breve) en waterschap Scheldestromen de eerste loodvrije produkten in 2010 ontwikkeld. De ontwikkeling is daarna steeds door gegaan en nu is er voor ieder gewicht een alternatief zonder lood of andere zware metalen beschikbaar. Van  knijplood/loodhagel tot gewichten van 500 gram en meer. Alles gebaseerd op ijzer. dat met een waterafbreekbaar biopolymeer aan elkaar gelijmd is tot een gewicht. Aan vervanging van ogen/ankers van messing, verzinkt ijzer en/of RVS wordt gewerkt, ogen en ankers in ijzer zijn (op verzoek) beschikbaar. Alleen voor wartels (messing) is nog geen watervriendelijk alternatief gevonden. De gewichten zijn te koop op https://www.loodvrijvissen.nl/

 

foto Modified materials


Rockbottomfishingstones


Karpervisser Marc ter Horst dacht dat het niet goed was om zoveel lood in het water achter te laten en ontwikkelde daarom de rock bottom fishing stones om mee te vissen. Marc is nog op zoek naar lijm die niet waterbezwaarlijk is en denkt ook na over gebruikte wartels. De steentijd is aangebroken..... te koop op https://www.rockbottomfishingstones.com/#/Pallatrax Stonzes 

Simon Pomeroy, eigenaar van Pallatrax, is al 25 jaar bezig om het lood van de lijn te krijgen. Eerst in zijn thuisland Engeland maar later ook in andere landen. Pallatrax is vooral bekend door de Stonze, de stenen waarvoor in wateren waar veel gevist wordt de vis geen vrees heeft, stenen zijn natuurlijk. De Stonze is gepatenteerd, en wordt in Engeland gemaakt. Verkrijgbaar in veel hengelsportzaken en bij Pallatrax, www.pallatrax.co.uk
Pallatrax en SGW hebben sinds de ECHA vergadering van 18 november 2020 een goed contact, en onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking.   


Tungsten/Wolfraam

Vaak wordt wolfraam of tungsten als milieuvriendelijk alternatief voor lood gepromoot. Dat is het echter niet, tungsten bevat nikkel en/of kobalt als sinterstoffen. Wolfraam zelf is ook niet onverdacht (kankerverwekkend America).